Materiały dydaktyczne

Semestr I
Podstawy zarządzania jakością 
Style i systemy zarządzania pobierz
Zarządzanie relacjami z klientami pobierz
Metody statystyczne w podejmowaniu decyzji  pobierz