Program studiów

Program studiów

Zajęcia na studiach prowadzone są m.in. przez aktywnych audytorów wiodących Systemu zarządzania jakością.


Absolwenci otrzymują:
  • świadectwo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ukończenia studiów podyplomowych ” Menedżer i Auditor Systemu Zarządzania Jakością ”;
  • certyfikat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie „ Menedżer Systemu Zarządzania Jakością"


Osoby chętne będą miały możliwość uzyskania dodatkowo certyfikatu audytora wewnętrznego zewnętrznej jednostki certyfikującej.
Sylabusy dla poszczególnych przedmiotów dostępne tutaj   >> kliknij
Przedmiot Ilość godzin
Semestr
Przedmioty kształcenia ogólnego
Podstawy zarządzania jakością 81
Auditowanie jakości 302
Metody statystyczne w procesie podejmowania decyzji 221
Koszty jakości 81
Zarządzanie zmianami i innowacjami 161
Style i systemy zarządzania 221
Zarządzanie relacjami z klientami 221
Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych 201
Specjalność zarządzanie jakością
Systemy zarządzania jakością352
Systemy oceny zgodności 122
Narzędzia zarządzania i sterowania jakością 122
Rozwinięcie funkcji jakości: QFD, Analiza wartości, Projektowanie eksperymentu 102
Egzamin końcowy 2
Specjalność lean management
Six Sigma 142
Metody japońskie doskonalenia jakości: 5S, SMED, POKA-YOKE, KAIZEN 102
Metody analizowania i doskonalenia jakości: FMEA, ABC, Samodoskonalenie, Koła jakości 102
Symulacja działania firmy produkcyjnej oraz jej optymalizacja 352
Egzamin końcowy 2