Kim są nasi wykładowcy?

1. Dr hab. inż. Andrzej JARDZIOCH, prof. ZUT

Kierownik Studiów Podyplomowych „Menedżer i auditor systemu zarządzania jakością”.
Kierownik Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości.
Prowadzi badania naukowe związane z zastosowaniem nowoczesnych metod sterowania zautomatyzowanymi systemami produkcyjnymi. Jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących zastosowania metod sztucznej inteligencji w elastycznych systemach wytwarzania.

 2. Jacek Kukiz
Lean to moja pasja, od ponad 15 lat biorę udział we wdrażaniu rozwiązań Lean, w obszarach produkcji, logistyki i całego łańcucha SCM w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym oraz lotniczym. W swojej dotychczasowej karierze kierowałem zespołami magazynów, odpowiadałem za planowanie produkcji, planowanie materiałowe, kierowałem działami zakupów, logistyki oraz działem inżynieringu.
Obecnie pracuję w jednej z firm branży lotniczej wspierając koncepcję Lean w zakładach w Polsce, Niemczech, Chinach, USA oraz RPA.
Jako zewnętrzny konsultant Lean wspieram firmy zainteresowane poprawą wyników operacyjnych w obszarze produkcji oraz całego łańcucha dostaw.
Zajmuję się projektowaniem i wdrażaniem gier biznesowych z zakresu Lean Management, prowadzeniem szkoleń oraz warsztatów Lean dla firm.
W swojej karierze zawodowej realizowałem szereg projektów dla dostawców m.in. VOLVO, SAAB, PININFARINA, BOEING oraz AIRBUS.
Chętnie podzielę się z Państwem moimi doświadczeniami z obszaru Lean., modelowania procesów biznesowych, auditów obszarów logistycznych
 obrazek
 3. Dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna
Jestem absolwentką Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki byłej Politechniki Szczecińskiej, specjalność Inżynieria Jakości i Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi. Po ukończeniu studiów rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej. Pracę doktorską pt. „Model materiałowo-energetyczny oceny cyklu życia elektrowni gazowo-parowej ” obroniła w 2008 roku, a następnie podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną nt. „Energetyczno-ekologicznej i ekonomicznej oceny cyklu życia technologii energetycznych”.
Odbywałam staże i pracowałam m.in. w takich firmach jak: DLG Polska Sp. z o.o., Skolwin Tissue Sp. z o.o., Netto Sp. z o.o. W 2006 r. ukończyłam szkolenie dla audytorów Systemów Zarządzania Jakością organizowane przez TÜV NORD AKADEMIE.
Zainteresowania aplikacyjne  dotyczą m.in.: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania energią, inżynierii i ochrony środowiska, gospodarki energetycznej, analizy cyklu życia technologii energetycznych (LCA w myśl norm PN-EN ISO 14040:2006 oraz PN-EN ISO 14044:2006), zastosowania statycznych i dynamicznych metod oceny ekonomicznej technologii energetycznych. Przygotowywałam również wnioski o pozwolenie zintegrowane m.in. dla takich firm jak: Skolwin Tissue Sp. z o.o. (2005 r.) oraz Fonteva Fishing Baits Sp. z o.o. (2007 r.).